Olika utleveransområden

Stegen separation, tömning, förslutning och färdigställande utförs i de enskilda leveransområdena med högsta precision: 
Lådstaplare

Lådstaplaren svarar för platsbesparande lagring av oanvända behållare. Behållarna återförs i systemet så snart de behövs.

Lådavstaplare

Lådavstaplaren separerar lådorna som förvarats staplade.

Lådtömning

Vid lådtömningen avlägsnas förpackningsmaterial som kan finnas i lådorna. Därefter transporteras lådorna tillbaka via transportörsystemet.

Lockmaskin

Lockmaskinen försluter färdigplockade lådor med lock.

Lockstängare

Lockstängaren stänger automatiskt lådor med fällbara lock. Behållare med öppna lock förs in i lockstängaren av en bandtransportör. Lockklaffarna förs upp i vertikalt läge av sidostyrningarna och faller sedan i varandra så att behållaren stängs.

Tablarlastningsstation

I tablarlastningsstationen kan tablarerna lastas med nästan alla slags varor. Godset stoppas bredvid tablaren och skjuts i sidled över på denna. Tablaren måste härvid förses med ett inläggsbotten

Tablaravlastningsstation

I denna station lossas transportgodset från tablaren. Härvid höjs inläggsbottnen i tablaren genom öppningar i dennas botten, så att godset på inlägget kan skjutas åt sidan.

[---Error_NoJavascript---]