Schaefer Compact Insertion

Denna station svarar för automatisk inläggning av packsedlar i tomma eller fyllda lastbärare. Lastbärarna avläses innan de når maskinen, så att utskrift av den orderspecifika packsedeln kan starta. De packsedlar som kommer från skrivaren verifieras. I vissa fall samlas flera packsedlar i en stjärnformad skyffel och läggs ner i de lastbärare som placerats därunder. Korrekt behandlade lastbärare förs vidare i systemet. Om fel upptäcks i processen så slussas lastbäraren ut på ett felspår för kontroll.

  • Enkel, underhållsfri och tillförlitlig teknik

  • Olika konfigurationer beroende på genomströmning tillgängliga (single/double/triple)

  • Lastbärare med olika höjd möjliga i samma maskin

  • Skrivare från olika tillverkare kan användas

[---Error_NoJavascript---]