Orderplockning

Plockning av varor är en av de mest kostnads- och arbetsintensiva processerna för både lager- och distributionscentraler. Därför har SSI SCHÄFER utvecklat en rad olika plocksystem som effektivt reducerar det manuella arbetet i lagret, så att orderhanteringen kan bli effektivare och snabbare.

LÄS MER

FLEXIBLA PLOCKLÖSNINGAR FÖR VARJE BRANSCH

Produkter och lösningar för manuell, semi- och automatisk plockning

[---Image_alt---] Picking of hanging garments with RFID scanner [DAM:IMAGE:SV:1071]

Orderplocking

Papperslösa system

[---Image_alt---] Batch Pick’n Scan Sorter [DAM:IMAGE:SV:1058]

Orderplocking

Halvautomatisk plockning

[---Image_alt---] A-Frame [DAM:IMAGE:SV:1767]

Orderplocking

Automatiserad Orderplockning

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]