Orderplockning

Plockning av varor är en av de mest kostnads- och arbetsintensiva processerna för både lager- och distributionscentraler. Därför har SSI SCHÄFER utvecklat en rad olika plocksystem som effektivt reducerar det manuella arbetet i lagret, så att orderhanteringen kan bli effektivare och snabbare.

LÄS MER

FLEXIBLA PLOCKLÖSNINGAR FÖR VARJE BRANSCH

Produkter och lösningar för manuell, semi- och automatisk plockning

Picking of hanging garments with RFID scanner

Orderplocking

Papperslösa system

Batch Pick’n Scan Sorter

Orderplocking

Halvautomatisk plockning

A-Frame

Orderplocking

Automatiserad Orderplockning

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]