Schäfer Case Picking (SCP)

Komplett automation som totalkoncept 
Schäfer Case Picking (SCP) är en helhetsinriktad, moduluppbyggd och fullständigt skalbar systemlösning för automatiserad leveransplockning i parti- och e-handel. Med SCP erbjuder SSI SCHÄFER ett helautomatiskt koncept för filialanpassad plockning av produktenheter.

Schäfer Case Picking-konceptet 
Från varumottagning via lossning från pallar, buffring, plockning, sekvensindelning och palettering till varuleverans. Du drar nytta av många fördelar som bidrar till att öka effektiviteten och lönsamheten över hela logistikkedjan:

 • Innovativ optisk kontroll utan ytterligare märkningssystem, som till exempel streckkods- eller transponderidentifiering

 • Manuell eller automatisk matning från lagret (med gaffeltruck eller staplingskran)

 • Automatisk avpalettering av tillverkarpallar i individuella lägen

 • Automatisk mellanlagring av tråg i mycket dynamiska trågbuffertsystem

 • Automatisk plockning och filialanpassad sekvensering av de enskilda produkterna (kollin)

 • Automatisk palettering med paletteringsrobotar och pallsäkring (pallar eller rullbehållare)

Intelligent produktregistrering tack vare Machine Vision TechnologyFör automatisk palettering och avpalettering krävs olika programvarumoduler. Programmodulen ”Machine Vision” från SSI SCHÄFER gör roboten ”intelligentare” och lämplig för intralogistik. Denna modul gör att roboten kan identifiera objekt och få exakt åtkomst till varan. I kombination med ett integrerat 3D-bildbehandlingsprogram svarar modulen för en genomgående övervakning och kan alternativt också visa identifieringsprocessen på monitorer. Genom jämförelser med lagrade basdata kan avvikelser upptäckas. Styrningen av roboten och registreringen av varuflödet sker med flera integrerade 3D-kameror.

PACKMÖNSTERGENERATOR, SKALNING OCH PRESTANDA

Parallellt bearbetar vår Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG) den av ”Machine Vision” registrerade informationen ”on the fly”. SPPG är en programmodul i vårt egenutvecklade logistikprogram WAMAS®, som sörjer för en volymoptimerad, stabil och filialanpassad packmönsterbildning. Med en intelligent packningsalgoritm beräknar SPPG packmönster för pallar och behållare och väljer det ideala packmönstret för objekten. Kombinationen av robot, SPPG och WAMAS® säkrar dig en genomgående hög packningskvalitet och garanterar tillförlitliga, reproducerbara packmönster. Resultatet är en pall vars sammansättning är optimalt anpassad till leveransprocessen, samtidigt som den tillgängliga volymen utnyttjas maximalt. 
Särskilt inom livsmedelshandeln är det ett mycket differentierat artikelspektrum som ska hanteras vid plockning och uppbyggnad av orderpallar. Dessa utmaningar löser SPPG med intelligensen i ett omfattande och kraftfullt IT-system. På filialerna slipper man det tidsödande sorteringsarbetet. 

Genom att använda automatiserade processer reducerar du dina personalkostnader och ökar leveranshastigheten. Dessutom kan användning av robotar innebära att skador på varorna och tillhörande returer minimeras. 

SCP-konceptet är mycket anpassningsbart och kan anpassas individuellt till dina behov. De standardiserade byggsatsmodulerna kan anpassas till kundens behov. Därmed kan de uppfylla de särskilda standarder som gäller för segmenten livsmedel, icke-livsmedel och djupfrysta produkter och hantera produkter som sträcker sig från temperaturstyrda varor till övriga handelsvaror. 

 • Lagerhållning av temperaturstyrda färskvaror: Lagrings- och bearbetningsprocesserna för produktidentifiering och produktspårning samt inventering är så utformade att de sker utan konventionell identifiering av varorna genom streckkoder eller transpondrar

 • Ökad leveranshastighet genom den helt automatiserade processen (same day/next day delivery)

 • Personalkostnaderna reduceras tack vare automatiserade processer

 • Lämpligt för djupfryslager

 • Minimering av skador eller förluster av varor och de därmed förenade returerna tack vare datorstyrd, volym- och statikoptimerad palletering med robotar

 • Hanterar från 30 000 upp till 300 000 kollin per dag

 • Reducering av energi- och fraktkostnader genom maximalt utnyttjande av lastutrymmet och optimering av ruttplaneringen

 • Minskad felfrekvens v id plockningen genom Machine Vision Technology

 • Konsistent transparens och spårbarhet

 • SPPG: Beräkning av det optimala packmönstret (volymoptimerat, efter produktklasser)

 • Shop friendly delivery

 • Packmönsterberäkningen kan anpassas flexibelt (användbart för små till stora plockfaktorer och enkla till komplexa produkter)

 • Kan enkelt byggas ut med individuella processer och packningsregler

SCHÄFER CASE PLOCKNING

Helautomatiskt plocksystem för deltaljhandeln.

Lagerlogistik för detaljhandeln, plockning för mataffärsleveranser

SSI SCHÄFER-koncernen har installerat ett helt automatiserat djupfryslager – under arktiska förhållanden – ett komplext logistikkoncept – för Migros Verteilbetrieb AG Neuendorf (MVN) i Schweiz. Det prisbelönta lager-och plockningssystemet innehåller nu Schaefer Case Picking (SCP), ett innovativt transportsystem och WAMAS® logistikprogramvara, som arbetar på minus 28 ° C för att säkerställa effektiv bearbetning och hög prestanda samtidigt som arbetsbelastningen för anställda minskas avsevärt.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]