Automatisk plockning

Snabbhet och kvalitet i orderplockningen

SSI SCHÄFERs plocksystem genomför komplexa orderplockningar helt automatiskt, tillförlitligt och på mycket kort tid. Extremt snabb orderhantering på högsta kvalitetsnivå även vid toppbelastning garanterar största möjliga produktivitet och optimalt materialflöde i ditt lager.

Vi kan erbjuda en mängd olika systemlösningar:

Perfekt samspel

SSI SCHÄFER systemtyper är kombinerbara och finns tillgängliga för alla vanliga produktgrupper och varutyper. De automatiska plocksystemen är optimalt anpassade till transportörsystemen och andra komponenter ur vår omfattande produktportfölj. Dessutom är systemen utformade för maximal produktdensitet, vilket gör att du kan utnyttja utrymmet i ditt lager optimalt. Genom noggrann dataanalys kan vi bestämma vilket plocksystem som bäst motsvarar dina behov.

SNABBHET OCH KVALITET I ORDERPLOCKNINGEN

  • Hög produktivitet även vid belastningstoppar

  • Hög lönsamhet tack vare att manuell plockning elimineras

  • Konstant hög kvalitet och tillförlitlighet även vid toppbelastning

  • Effektivt platsutnyttjande tack vare hög produktdensitet

  • Enkelt underhåll på grund av flexibelt justerbara produktkanaler

  • Enkel integration i befintliga system

  • Modulkonstruktion – idealiskt för utbyggnad

AUTOMATISK PLOCKNING

Automatisk plockning: Effektiva logistikprocesser för snabb orderhantering

SSI Carrier

Multikanals Leverans Losningar

A-Frame Picking System

A-Frame

3D-Matrix Solution

3D-MATRIX Solution®

Case Picking

Schäfer Case Picking (SCP)

CGI Highlight image with high-bay racking, robots and conveying process

Robotics

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]