Beställ buffertlösning för farmaceutisk distribution

SSI Rowa Order Buffer är en annan lösning som vi har utvecklat i nära samarbete med våra kunder. Systemet buffrar och fyller behållare med olika höjder i det minsta utrymmet. Som ett resultat ger det enastående effektiv plockning och hög genomströmning vid fyllpunkten.

Fördelar:

  • Sparar utrymme: buffert och fyller i minsta möjliga utrymme

  • Parallellt arrangemang för kort installationsutrymme

  • Plockning med olika behållarstorlekar

  • 1 plockningsaxel per Rowa Vmax®

  • Hög genomströmning vid fyllpunkten

  • Pålitlig minskning av den enda punkten för misslyckande (SPoF)[---Error_NoJavascript---]