Fördelar

 • Högdynamisk systemlösning för lagring och plockning av enstaka artiklar, kartonger, lagertablarer och pallar

 • Parallella processer genom frikoppling av horisontell och vertikal transport och leverans till arbetsplatserna

 • Ständig tillgång till alla artiklar i lagret

 • Dynamik och högt genomflöde utan flaskhalsar

 • Ingen ABC-klassificering av lagergodset behövs

 • Buffring av tillförseln genom transferplatser

 • Fullständig sekvensiering av orderna

 • Hissarna har individuell tillgång till transferplatserna

 • Modulär, skalbar och utbyggbar lösning

 • Alla komponenter kan installeras i valfritt antal och med fri lokalisering, och lagret kan utvidgas flexibelt i längd, bredd och höjd

 • Förenklat underhåll tack vare enkel åtkomlighet under löpande drift

[---Error_NoJavascript---]