Fördelar

 • Lagerhållning av temperaturstyrda färskvaror: Lagrings- och bearbetningsprocesserna för produktidentifiering och produktspårning samt inventering är så utformade att de sker utan konventionell identifiering av varorna genom streckkoder eller transpondrar

 • Ökad leveranshastighet genom den helt automatiserade processen (same day/next day delivery)

 • Personalkostnaderna reduceras tack vare automatiserade processer

 • Lämpligt för djupfryslager

 • Minimering av skador eller förluster av varor och de därmed förenade returerna tack vare datorstyrd, volym- och statikoptimerad palletering med robotar

 • Hanterar från 30 000 upp till 300 000 kollin per dag

 • Reducering av energi- och fraktkostnader genom maximalt utnyttjande av lastutrymmet och optimering av ruttplaneringen

 • Minskad felfrekvens v id plockningen genom Machine Vision Technology

 • Genongående transparens och spårbarhet

 • SPPG: Beräkning av det optimala packmönstret (volymoptimerat, efter produktklasser)

 • Shop friendly delivery

 • Packmönsterberäkningen kan anpassas flexibelt (användbart för små till stora plockförhållanden och enkla till komplexa produkter)

 • Kan enkelt byggas ut med individuella processer och packningsregler

[---Error_NoJavascript---]