Fördelar

  • Hög produktivitet vid toppbelastning

  • Hög lönsamhet tack vare att tidsödande manuell plockning elimineras

  • Konstant hög kvalitet och tillförlitlighet även vid toppbelastning

  • Effektivt platsutnyttjande tack vare hög produktdensitet

  • Enkelt underhåll på grund av flexibelt justerbara produktkanaler

  • Hög kapacitet

  • Felminimering

  • Enkel integration i befintliga system

  • Modulkonstruktion – idealiskt för utbyggnad

  • Optimal personalanvändning genom påfyllning vid lågbelastning och helautomatisk plockning vid toppbelastning

[---Error_NoJavascript---]