Fördelar

 • Helautomatisk plockcell

 • Över 2 400 plockningar per timme

 • Maximal flexibilitet, eftersom produkterna inte behöver läras in

 • Skonsam produkthantering

 • Inga extra produktdata behöver hanteras

 • Tvåstegs bildigenkänningssystem som avläser produkternas position i lagerbehållaren och styr plockroboten

 • Snabb return-on-investment

 • Hög plockkvalitet och plocksäkerhet

 • Låg felfrekvens

 • Kort orderledtid

 • Avlastar medarbetarna från monotona rörelser

 • Lämpar sig såväl för snabbrörliga produkter som de med lägre omsättning

[---Error_NoJavascript---]