SSI Robo-Pick

Innovativt bildigenkänningssystem

SSI Robo-Pick betjänas av vårt shuttlesystem CubySchäfer Carousel System eller vår Schäfer Miniload Crane (SMC)med tablarer som är lastade med varor i ett skikt. Dessa analyseras och utvärderas av det bildigenkänningssystem som utvecklats speciellt för SSI Robo-Pick. Plockroboten plockar på några sekunder ut produkterna som ska levereras enligt ordern från lagerstyrningssystemet och lägger dem varsamt i motsvarande orderbehållare. Beroende på orderstrukturen kan 10 till 20 order behandlas samtidigt.

SSI Robo-Pick bildbehandlingssystem påverkas varken av produkter som ligger snett eller ovanpå varandra och inte heller av svarta artiklar, runda produkter eller asymmetriska och sneda förpackningar. Fördelen är att ingen omständlig inlärningsprocess krävs för att systemet ska kunna känna igen artiklarna, och inte heller behöver artiklarna ligga på ett bestämt ställe i lagerbehållaren.

För att rätt artikel ska hamna hos kunden använder SSI Robo-Pick den koppling mellan lastbärare och artikel som redan finns i varje automatiserat lager. Varje kartong, varje tråg eller varje behållare – alltså varje lastbärare – är alltid kopplad till en artikel. Övervakningen i flera steg av hela processen leder samtidigt till ett nära nog felfritt plockresultat.

SSI Robo-Pick kan även användas för andra uppgifter än orderplockning. Systemet lämpar sig också utmärkt för hantering av returer. Detta är ett område av logistiken som blir alltmer betydelsefullt särskilt inom e-handeln.

[---Error_NoJavascript---]