Schäfer pack pattern Generator – för filialanpassade packmönsterbildning

Parallellt bearbetar vår Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG) den av ”Machine Vision” registrerade informationen löpande. SPPG är en programmodul i vårt egenutvecklade logistikprogram WAMAS®, som sörjer för en volymoptimerad, stabil

och destinationsanpassad packmönsterbildning. Med en intelligent packningsalgoritm beräknar SPPG packmönster för pallar och behållare och väljer det ideala packmönstret för objekten. Kombinationen av robot, SPPG och WAMAS® säkrar dig en genomgående hög packningskvalitet och garanterar tillförlitliga, reproducerbara packmönster. Resultatet är en pall vars sammansättning är optimalt anpassad till leveransprocessen, samtidigt som den tillgängliga volymen utnyttjas maximalt. 
Särskilt inom livsmedelshandeln är det ett mycket differentierat artikelspektrum som ska hanteras vid plockning och uppbyggnad av orderpallar. Dessa utmaningar löser SPPG med intelligensen i ett omfattande och kraftfullt IT-system. På destinationerna slipper man det tidsödande sorteringsarbetet. 

[---Error_NoJavascript---]