Fördelar

 • Papperslös orderplockning

 • Röststyrning

 • Händerna fria i lagret

 • Medger flera plockprocesser parallellt

 • Plockarbetet är direkt länkat till lagerstyrningen

 • Okomplicerat och snabbt införande

 • Flexibelt antal personer kan engageras

 • Enkel anpassning till den erforderliga plockningskapaciteten vid säsongsfluktuationer

 • Kombination med streckkodsläsare eller skärminmatning möjlig

 • Upp till 20 procent bättre plockningskapacitet jämfört med trådlöst

 • Skalbar och kostnadseffektiv lösning

[---Error_NoJavascript---]