Fördelar

 • Papperslös orderplockning

 • Enkel och säker betjäning

 • Tillförlitligt användargränssnitt och ökad plockkvalitet jämfört med plockning efter orderlistor

 • Flexibel orderbehandling och exakt lagerförinig

 • Lagerkontroll genom inventeringsfunktion

 • Korta plockvägar

 • U-formad layout för optimering av plockningskapaciteten

 • Maximal leveranssäkerhet       

 • Maximal tillgänglighet genom automatisk kontroll i hårdvaran

 • Transparent orderspårning

 • Enkelt underhåll

 • Kort introduktionsutbildning i det enkla, överskådliga systemet

[---Error_NoJavascript---]