Fördelar

  • Kostnadseffektiv instegslösning

  • Ökad effektivitet i orderplockningen

  • Högre plockningskvalitet

  • Enkel parameterinställning av orderbehandlingen, stegvis utbyggbar

  • Användarvänligt, ingen egen programmerare behövs

  • Ökar effektiviteten i ditt lager med 300 %

  • Reducerar felfrekvensen till en tiondel

  • Plockningen kan spåras

  • Idealisk för lager med upp till 800 produkter per arbetsplats

[---Error_NoJavascript---]