Pick by Voice

Papperslös plockning – ökad produktivitet för ökad lönsamhet

Pick by Voice är en plocklösning där användaren styrs genom plockprocessen med röstkommandon och kan bekräfta korrekt plockning eller korrigera antalet med röstsvar. På så sätt har användaren händerna fria för den egentliga uppgiften – plockningen.

Därigenom höjs inte bara kvaliteten i plockningen utan också plockhastigheten.

SSI SCHÄFER plocksystem är ytterst användarvänligt – inskolningen av medarbetarna är helt okomplicerad. Därför kan Pick by Voice tas i drift snabbt och utan långvarig utbildning. Medarbetarna arbetar inte längre med utskrivna plocklistor eller dataterminaler, utan med ett trådbundet eller trådlöst Bluetooth-headset. Dessutom kan användarna mata in data eller göra ändringar med röstkommandon.

PAPPERSLÖS PLOCKNING – ÖKAD PRODUKTIVITET FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Pick by Voice-systemet från SSI SCHÄFER gör det möjligt att länka samman plockarbetet direkt med lagerhanteringen och sysselsätta flera medarbetare samtidigt på samma lagerplats.

Pick by Voice kan användas i många tillämpningar:

 • Registrering av inkommande varor

 • Plockning

 • Inventering

 • Trucktransporter

 • Lastningskontroll

Jämfört med enbart trådlösa lösningar kan plockningskapaciteten ökas med upp till 20 procent. För ytterligare förbättrad affekt kan Pick by Voice-systemet kombineras med streckkodsläsare eller skärminmatning.

 • Papperslös orderplockning

 • Röststyrning

 • Händerna fria i lagret

 • Medger flera plockprocesser parallellt

 • Plockarbetet är direkt länkat till lagerhanteringen

 • Okomplicerat och snabbt införande

 • Flexibelt antal personer kan engageras

 • Enkel anpassning till den erforderliga plockningskapaciteten vid säsongsfluktuationer

 • Kombination med streckkodsläsare eller skärminmatning möjlig

 • Upp till 20 procent bättre plockningskapacitet jämfört med trådlöst

 • Skalbar och kostnadseffektiv lösning

MANUELL PLOCKNING: THE PERSON-TO-GOOD PRINCIPEN

Röststyrt på NETTO

Papperslöst med röststyrd plockning

SSI SCHÄFER har implementerat ett toppmodernt röststyrt orderplockningssytem på Netto. Lagringssystemet Ant ger personalen instruktioner via headset. Den anställda får veta vilka varor som ska plockas, var varan finns samt hur många.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]