Pick by Voice

Papperslös plockning – ökad produktivitet för ökad lönsamhet

Pick by Voice är en plocklösning där användaren styrs genom plockprocessen med röstkommandon och kan bekräfta korrekt plockning eller korrigera antalet med röstsvar. På så sätt har användaren händerna fria för den egentliga uppgiften – plockningen.

Därigenom höjs inte bara kvaliteten i plockningen utan också plockhastigheten.

SSI SCHÄFER plocksystem är ytterst användarvänligt – inskolningen av medarbetarna är helt okomplicerad. Därför kan Pick by Voice tas i drift snabbt och utan långvarig utbildning. Medarbetarna arbetar inte längre med utskrivna plocklistor eller dataterminaler, utan med ett trådbundet eller trådlöst Bluetooth-headset. Dessutom kan användarna mata in data eller göra ändringar med röstkommandon.

PAPPERSLÖS PLOCKNING – ÖKAD PRODUKTIVITET FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Pick by Voice-systemet från SSI SCHÄFER gör det möjligt att länka samman plockarbetet direkt med lagerhanteringen och sysselsätta flera medarbetare samtidigt på samma lagerplats.

Pick by Voice kan användas i många tillämpningar:

 • Registrering av inkommande varor

 • Plockning

 • Inventering

 • Trucktransporter

 • Lastningskontroll

Jämfört med enbart trådlösa lösningar kan plockningskapaciteten ökas med upp till 20 procent. För ytterligare förbättrad affekt kan Pick by Voice-systemet kombineras med streckkodsläsare eller skärminmatning.

 • Papperslös orderplockning

 • Röststyrning

 • Händerna fria i lagret

 • Medger flera plockprocesser parallellt

 • Plockarbetet är direkt länkat till lagerhanteringen

 • Okomplicerat och snabbt införande

 • Flexibelt antal personer kan engageras

 • Enkel anpassning till den erforderliga plockningskapaciteten vid säsongsfluktuationer

 • Kombination med streckkodsläsare eller skärminmatning möjlig

 • Upp till 20 procent bättre plockningskapacitet jämfört med trådlöst

 • Skalbar och kostnadseffektiv lösning

MANUAL PICKING: THE PERSON-TO-GOODS PRINCIPLE

Pick by voice solution at NETTO

Pick by Voice for paperless, voice-controlled picking

SSI SCHAEFER has implemented a state of the art pick by voice method for order picking at Netto. The storage system Ant directly provides the employee with precise instructions via a head set. The instructions tell which goods should be picked, where and in which quantity.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]