Pick@work – för mer kvalitet i monteringen

Vid krävande monteringsarbeten måste ständig hänsyn tas till ekonomiska faktorer. SSI SCHÄFERs pick@work är en expansion av E-Pick och installeras som ett programtillägg på pekskärmsdatorn. pick@work-tekniken hjälper dig att optimera arbetsprocesserna, öka effektiviteten och höja kvalitetsstandarden, samtidigt som de ergonomiska aspekterna beaktas – för medarbetarnas hälsa.

Det ljus-styrda monteringssystemet maximerar produktiviteten på manuella monteringsarbetsplatser. Procedurriktlinjer och monteringsanvisningar optimerar arbetsflödet.

Innovationen i systemet innebär att de ergonomiska arbetsplatserna kopplas ihop med Pick by Light, som leder användaren steg för steg genom monteringsprocessen med hjälp av instruktioner på skärmen. Användaren väljer sina order på displayen och lagerplatserna lyser då upp i den korrekta monteringssekvensen. Systemets bilder och teckningar av monteringsstegen leder användaren steg för steg i rätt ordning genom arbetsprocessen. Processens komplexitet blir synlig, felfrekvensen minimeras och kvaliteten säkras.

[---Error_NoJavascript---]