Halvautomatisk plockning

I många avseenden är och förblir människan en väsentlig och ekonomisk faktor när det gäller plockningsaktiviteter. Men med våra halvautomatiska plocksystem enligt vara-till-person-principen kan effektiviteten i ditt lager ökas väsentligt.

LÄS MER
[---Image_alt---] Batch Pick’n Scan Sorter [DAM:IMAGE:SV:1058]

Batch Pick’n Scan Sorter

[---Image_alt---] Parallel Picking System [DAM:IMAGE:SV:1914]

Parallel Picking Systems (PPS)

[---Image_alt---] Pick to Tote [DAM:IMAGE:SV:1927]

Pick to Tote

[---Image_alt---] Pick to bucket [DAM:IMAGE:SV:1878]

Pick to Bucket

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]