Fördelar

  • Plockning enligt gods-till-person-principen

  • Maximal plockkvalitet, felfrekvensen reducerad till närmast noll

  • Ökar plockningskapaciteten med en faktor 10 jämfört med konventionell plockning

  • Genomflöde upp till 1 000 plock per timme

  • Maximalt skonsamt mot dina produkter

  • Inga felläggningar tack vare ljusbarriärövervakningen

  • Plockning direkt i orderbehållare

  • Ergonomiskt optimerat

[---Error_NoJavascript---]