Fördelar

  • Plockning enligt gods-till-person-principen

  • Systemet kan bearbeta upp till 14 order samtidigt

  • Maximal plockkvalitet, felfrekvensen reducerad till närmast noll

  • Ökar plockningskapaciteten med en faktor 10 jämfört med konventionell plockning

  • Order kan plockas i ett eller flera hinkar

  • Genomflöde upp till 1 000 plock per timme

  • Skonsam hantering av produkterna

  • Behållarhanteringen elimineras genom den centrala fyllningspunkten

  • Inga felinläggningar tack vare ljusbarriärövervakningen

  • Ergonomiskt optimerat 

[---Error_NoJavascript---]