Parallel Picking System

Fördelar

 • Bästa möjliga orderledtid genom parallell behandling

 • Lämpligt för: Produkter med snabb omsättning, som på grund av sin form inte kan plockas med ett automatiskt system eller produkter med långsammare omsättning som är för ovanliga för att automatisk plockning skulle vara lönsamt

 • Produkter i storlekar upp till 280 x 230 x 200 mm, upp till 18 l volym per kanal

 • Effektiv orderbehandling tack vare programstyrd orderoptimering

 • Hög plockningskapacitet och transportvägsoptimering genom batchbildning

 • Genomflöde upp till 600 orderrader per timme

 • Hög kvalitet på arbetsplatserna i plockzonen tack vare den ergonomiska utformningen

 • Effektiv resursanvändning

 • Överskådlig och enkelt utformad plockprocess

 • Korta inskolningstider och hög plockkvalitet tack vare det intelligenta användargränssnittet, mycket användarvänligt

 • Användningsområden: Healthcare & Cosmetics, Fashion, Industry, Retail & Wholesale

 • Låga investeringskostnader

[---Error_NoJavascript---]