Fördelar

 • Plockning enligt gods-till-person-principen

 • Högsta plockkvalitet

 • Optimalt materialflöde

 • Minimerar felfrekvensen

 • Maximalt skonsamt mot dina produkter

 • Lätt att integrera i dina existerande plockprocedurer

 • Skalbarhet

 • Snabb implementering

 • Enkelt underhåll

 • Hög kapacitet

 • Ergonomiska arbetsplatser 

[---Error_NoJavascript---]