Funktionssätt

I det första steget levereras produkterna i lagerbehållare och töms ut på ett transportband. På detta transportband separeras produkterna och transporteras in till avläsningsstationen. I avläsningsstationen registrerar och dokumenterar en skanner de olika produkterna med en genomloppshastighet av 2,5 m/s.

Beroende på kraven sker detta med 1D-streckkoder, 2D-matrixkoder eller RFID-transpondrar. I det sista steget samlas produkterna igen i behållare och fortsätter så på sin väg till kunden.

[---Error_NoJavascript---]