Parallel Picking System

Högre genomflöde och maximal plockkvalitet

Flera användare kan plocka olika order samtidigt.till samma fyllnadsmodul. Med vårt Parallel Picking System får du på så sätt en högre genomflöde (600 order per timme) och större effektivitet än med konventionella plocksystem med bara en användare. Det intelligenta användargränssnittet säkerställer hög plockkvalitet och låg felfrekvens.

Med PPS administreras, styrs och kontrolleras orderna av vårt logistikprogram WAMAS® och optimeras sedan av lagerstyrningsdatorn. Orderna överförs därefter parallellt till de enskilda sektorerna för vidare behandling. Prestandahöjningen uppnås bland annat tack vare den effektiva orderplockningen (batchbildning).

[---Error_NoJavascript---]