Multi-order plockningsprocess

1.    Plockning:

Orderna plockas batchvis (en behållare innehåller x order) och förs med transportörsystem till manuell eller automatisk separering.

2.    Separering:

Produkterna tas ut ur batchbehållaren en och en, och läggs på ett transportband som för dem direkt in i Schäfer Scan Machine.

3.    Identifiering:

Produkterna identifieras och dokumenteras med en hastighet av 2,0 m/s.


4.    Sorterarsynkronisering:

Produkterna fylls i gondolerna en och en synkront med sorteraren.

5.    Sortering:

Gondolerna transporterar produkterna till sorteringsdestinationerna (1 destination = 1 order) och lämnar av produkterna på rätt destination. Läsfel och andra fel hamnar i feldestinationen.

6.    Ordern slutförs:

Under varje sorteringsdestination står orderbehållarna, som byts ut manuellt eller av transportörsystemet. Felaktiga produkter eller order förs till en station för manuell efterkontroll.

[---Error_NoJavascript---]