SSI Order Verifier

Automatisk kvalitetskontroll av plockorder

SSI SCHÄFER har utvecklat en effektiv lösning som du kan använda för att undvika felplockning och uppfylla lagens krav på spårbarhet av order. Den nya SSI Order Verifier gör det möjligt att kontrollera och dokumentera dina plockade order helautomatiskt. På så sätt reducerar du felfrekvensen vid plockningen till nära noll och uppfyller kraven enligt kvalitetsnivån Sex Sigma.

SSI Order Verifier har en kapacitet på upp till 6 000 artiklar per timme, vilket motsvarar ca 300 behållare. Produkterna identifieras, kontrolleras och dokumenteras i ett enda steg. Den underliggande tekniken är mycket exakt och har redan patentsökts.

Jämfört med manuell eller halvautomatisk plockning ger denna teknik en kostnadsfördel på upp till 95 procent. Därigenom betalar sig SSI Order Verifier i de flesta fall på mindre än två år.

De besparingar du uppnår med SSI Order Verifier kommer till stånd på två sätt. För det första reducerar du plockfelen och de därav följande returerna, och för det andra blir kontrollprocessen fullständigt automatiserad. Systemet kan användas antingen som en stand-alone-lösning eller integreras i ett befintligt system. Det lämpar sig alltså för retrofitting.

SCHAEFER SCAN MACHINES

Digitalisering och sortering i en enda process

Apoteksvaror, grossistlogistik, kompakt lagring, tillgänglighet, pålitlighet

Karusellagersystemet består av tre karuseller med en sammanlagd kapacitet av upp till 3417 lådor för plock-till-behållare arbetsstationen. Ställagesystemet roterar tills den önskade lådan är i uttagsposition. Därefter tar shutteln ut lådan och ersätter den med lådan som plockats innan. Den frilagda lagerkapaciteten kan utnyttjas omgående. ”State of the art” styrsystem kombinerat med transportörteknologi med hög prestanda möjliggör upp till 700 lagrings- och uttagsoperationer per timme.
ORDER VERIFIER - FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

SSI Order Verifier gör det möjligt att kontrollera dina plockade order helautomatiskt. På så sätt reducerar du felfrekvensen vid plockningen till nära noll och uppfyller kraven enligt kvalitetsnivån Sex Sigma.

I det första steget levereras produkterna i lagerbehållare och töms ut på ett transportband. På detta transportband separeras produkterna och transporteras in till avläsningsstationen. I avläsningsstationen registrerar och dokumenterar en skanner de olika produkterna med en genomloppshastighet av 2,5 m/s.

Beroende på kraven sker detta med 1D-streckkoder, 2D-matrixkoder eller RFID-transpondrar. I det sista steget samlas produkterna igen i behållare och fortsätter så på sin väg till kunden.

 • Helautomatisk identifiering och dokumentation

 • Lämpligt för produkter som väger upp till 1 kg och med måtten från 50 x 15 x 10 mm upp till 300 x 200 x 200 mm

 • Maximal genomströmning 6 000 produkter/timme (motsvarande ca 300 behållare/timme)

 • Längden på separationsbanden anpassas individuellt med hänsyn till produktportföljen

 • Produktidentifiering med en 6-sidig skanner med en hastighet av 2,5 m/s

 • Motsvarar de lagstadgade bestämmelserna för Track & Trace

 • Uppfyller kvalitetsnivån Sex Sigma

 • Komplett leveransdokumentation

 • Automatisering av kontrollprocesserna

 • Enkel integration i ditt system

 • Läser av 1D- sch 2D-streckkoder (matrixkoder) samt RFID-transpondrar

 • Uppfyller kraven i lagstiftningen om ursprungsmärkning 

 • Break even på mindre än två år

PLOCKNING OCH LAGRING I ETT SYSTEM

Förhindra plockfel och följ lagkraven för orderspårbarhet.

Order Verifier

Med SSI Order Verifier kan du automatiskt kontrollera och ta emot order. Därmed reducerar du antalet plockfel till nästan noll och uppfyller Six Sigma-kvalitetsmålen.

NEDLADDNING

Brochure Oder Verifier

Brochure Oder Verifier

795.7 KB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]