Produkter

Innovativa produkter och lösningar för kompletta logistiksystem

Same-day delivery och shop-friendly delivery, e-handel, omni-channeling, effektiv produktionsförsörjning – de ökade kraven på en modern intralogistik kan endast mötas med effektiva processer och produkter.

Vare sig det gäller lagring, transport, plockning eller hantering – vi levererar innovativa produkter och skräddarsydda lösningar som möjliggör effektiv lagring och transport av dina varor.

Kompletta lösningar från en enda källa – för att öka din effektivitet

SSI SCHÄFER har en bred portfölj av produkter och lösningar som täcker hela det företagsinterna materialflödet. Den utgör grunden för de specifika lösningar som utvecklas för att exakt motsvara dina krav. Våra projekt fokuserar alltid på den totala lösningen.

SSI SCHÄFER levererar kompletta system med betydande vertikal integration i tillverkningen. Våra kunder drar nytta av det faktum att vi tillverkar alla komponenter i SSI SCHÄFER-gruppen själva. Kommunikation och kompatibilitet mellan alla komponenter spelar härvid en avgörande roll. Därför kan du tack vare SSI SCHÄFER alltid ligga ett stycke före dina konkurrenter.

EFFICIENT PRODUCTS AND SOLUTIONS FOR YOUR INTRALOGISTICS CHALLENGES

Vare sig det gäller lagring, transport, plockning eller hantering – vi levererar innovativa produkter och skräddarsydda lösningar som möjliggör effektiv lagring och transport av dina varor.

Products Gallery

Vare sig det gäller lagring, transport, plockning eller hantering – vi levererar innovativa produkter och skräddarsydda lösningar som möjliggör effektiv lagring och transport av dina varor.

[---Image_alt---] Case Study KNV [DAM:IMAGE:SV:1912]

Produkter

Lagring

[---Image_alt---] regalsysteme_foerdertechnik.tif [DAM:IMAGE:SV:1029]

Produkter

Matning och transport

Manual order picking of barcodes with RFID scanner

Produkter

Orderplocking

Material Handling for bins, totes and containers

Produkter

Hantering

[---Image_alt---] Work Station [DAM:IMAGE:SV:2079]

Produkter

Länkande arbetsstationer

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]