Lagring och transport

Många lösningar för lagring av stor- och lagerlådor 

Lagring innebär en tidsbegränsad förvaring av gods. SSI SCHÄFER erbjuder många olika lösningar, vare sig det är lagerlådor, storlastbehållare eller lastpallar som ska lagras. Vi är din totalleverantör för effektivitetshöjande lösningar från en och samma leverantör –  allt från pallställ och behållarsystem över smådelslager till dynamiska hylltransportörer och shuttle-system.

Dessutom omfattar vår produktportfölj även hyllsystem med entresolplan. Här kan du välja mellan fribärande plan och plan som bärs upp av hyllsystem. Med våra system kan du utnyttja det befintliga utrymmet optimalt. Gestaltningsmöjligheterna är närmast obegränsade.

FÖRENKLAD LAGRING

pallstaell.tif

Pallagring/Storlastbehållare     

 • Mobila pallställ: speciellt bärkraftiga och flexibla hyllsystem

 • Rullfackshyllor för pallar: smart lagring enligt first-in-first-out principen

 • Kanallager: för ett fåtal artiklar i stora volymer

 • Höglager: för ännu mer lagringskapacitet och optimalt platsutnyttjande

 • Staplingskranar och shuttle-system för pallar: helautomatisk pallhantering

LTB container- storage and transport container

Smålastbehållare

 • Behållarsystem: rätt behållare för varje användning

 • Konstruktiva förpackningar: individuella förpackningslösningar som garanterar säkerheten för dina produkter

 • Staplingskranar och shuttle-system för behållare, kartonger och hyllplan: för dynamisk materialtransport

 • Smådelslager: platsbesparande hyllsystem för lagring av smådelar

Dessutom omfattar vår produktportfölj även hyllsystem med entresolplan. Här kan du välja mellan fribärande plan och plan som bärs upp av hyllsystem. Med våra system kan du utnyttja det befintliga utrymmet optimalt. Gestaltningsmöjligheterna är närmast obegränsade.

Vår egen tillverkningskompetens gör att vi är oberoende av vanliga systemlösningar på marknaden. SSI SCHÄFER utvecklar innovativa produkter och skräddarsydda lösningar som möjliggör effektiv lagring och transport av dina varor. Ett brett urval av tillbehör finns tillgängligt för varje lösning. Vi ger dig gärna råd om vilken lagerlösning som passar bäst till dina logistiska behov.

Modular Shelving Systems
 • Optimering av lagringskapacitet/lagringsyta

 • Effektivitetshöjande lösningar

 • Hög flexibilitet, kvalitet och modularitet

 • Omfattande produktsortiment: från manuella och halvautomatiska till helautomatiska system

 • Brett tillbehörsprogram

 • Ekonomiskt: utmärkt pris/prestationsförhållande

 • Unika och innovativa lösningar tack vare en kombination av standardiserade system och komponenter

 • Rätt lagertyp/lastbehållare med tillhörande staplingskranar och shuttle-system för dina individuella behov

 • Mångårig erfarenhet och omfattande expertis

Pallet Racking

Lagring och transport

Pallställ

LTB container- storage and transport container

Lagring och transport

Lagring

Mezzanine

Lagring och transport

Entresol

Inga tillgängliga möjligheter

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]