Fördelar

  • Utrymmesbesparing: 40 % mindre yta än stationärt anordnade hyllrader, eller utrymme för en 85 % större lagringsvolym på samma yta.

  • Optimering av platsbehovet, extra utrymme i rummet tack vare de frigjorda ytorna

  • Ekonomi genom insparade hyllgångar (minskat platsbehov, kostsamma lokalutvidgningar undviks)  

  • Tre olika versioner (skenbundet eller skenlöst system med vevdrivning eller eldrivning med RFID.teknik)

  • Modulär utbyggnadsmöjlighet

  • Högsta kvalitet

  • Stor flexibilitet och olika kombinationsvarianter

[---Error_NoJavascript---]