Fördelar

 • EMX-systemet möjliggör nära en fördubbling av lagerkapaciteten på samma yta

 • Alla hjul- och däckstorlekar upp till 800 mm diameter kan lagras

 • Även dubbdäck kan lagras

 • Uppfyller gällande arbetssäkerhetsföreskrifter, eftersom de ibland mycket tunga monterade hjulen inte behöver lyftas manuellt

 • Systemets vagnar är konstruerade så att en gaffeltruck kan köra in gafflarna under vagnen och ta ut en hel däckstapel på en gång

 • Reducerade drift- och fastighetskostnader tack vare systemets enastående utnyttjande av rumsytan

 • Utrustad med modern PLC

 • Vagnslaster upp till 50 t, vagnslängder upp till 50 m

 • Modulär utbyggnadsmöjlighet

 • Hög flexibilitet, kvalitet och robusthet

 • Många olika kombinationsvarianter

 • Heltäckande support

[---Error_NoJavascript---]