Innovativ RFID Teknik styr mobila hyllställ

Innovativ RFID-teknik möjliggör säker lagring

I många företag lagras konfidentiella dokument, värdefulla föremål eller andra produkter som endast en begränsad krets av personer bör ha tillgång till. SSI SCHÄFER kombinerar mångsidighet hos de elektriska mobila lättlasthyllställen med RFID-teknikens säkerhet och bekvämlighet. Detta skapar en ny, effektiv lösning för kontor, verkstäder och arkiv.

Systemet aktiveras genom inskanning av ett märke på systemets manöverpanel. Ljusbarriärer mot obehörig åtkomst ger maximal säkerhet för användaren. Lagergången öppnas när körkommandofunktionen väljs, varpå vagnarna automatiskt körs i önskad riktning. Sedan kan den auktoriserade personalen ta ut varan från hyllan eller sätta in den där. Användarhanteringen är okomplicerad och kan ske med dator, smartphone eller platta. Dessutom kan systemstyrningen sömlöst integreras i befintliga affärssystem. 

[---Error_NoJavascript---]