Mobile Tire Racking.jpg

Mobila Däckställ

Däckförvaring med mobila hyllsystem: Mobila däckställ är en effektiv och utrymmes- besparande lösning, eftersom detta system endast kräver en öppning i korridoren. Däckställen är på mobila baser, vilket innebär att du skapa de gångar själv som behövs genom att flytta på baserna. En lösning med mobil däckhyllor kan ge en kapacitetsökning upp till 85% för enskilda anläggningarna och över 100% på flera våningar installationer.

[---Error_NoJavascript---]