Mobila lättlasthyllställ med RFID

Arbeta snabbt, säkert och utan ansträngning tack vare RFID-tekniken 

Förutom de manuellt drivna hyllställen erbjuder SSI SCHÄFER också en innovativ elektrisk variant. Till skillnad från den manuella versionen drivs den elektriska anläggningen med individuella mororer. Detta garanterar ett snabbt, säkert och energisnålt arbete, även vid nyttolaster på upp till 16 ton. 

Mycket ekonomiskt 

Det elektriska mobila lättlasthyllsystemet med RFID-teknik ger 85 procents mer lagringskapacitet än statiska system vid samma lageryta. Dessutom undviks kostsamma lokalutvidgningar och de företagsinterna processerna optimeras. Med de beprövade tillbehören från SSI SCHÄFER-programmet kan hyllsystemet byggas ut med ytterligare funktioner, till exempel drifttimräknare eller automatisk gångbelysning.

Användningsområden:

 • Kontor och arkiv

 • Industri

 • Bibliotek

 • Museer

 • Förråds- och reservdelslager

 • Däcklagrinig 

 

INNOVATIV RFID TEKNIK STYR MOBILA HYLLSTÄLL

Innovativ RFID-teknik möjliggör säker lagring

I många företag lagras konfidentiella dokument, värdefulla föremål eller andra produkter som endast en begränsad krets av personer bör ha tillgång till. SSI SCHÄFER kombinerar mångsidighet hos de elektriska mobila lättlasthyllställen med RFID-teknikens säkerhet och bekvämlighet. Detta skapar en ny, effektiv lösning för kontor, verkstäder och arkiv.

Systemet aktiveras genom inskanning av ett märke på systemets manöverpanel. Ljusbarriärer mot obehörig åtkomst ger maximal säkerhet för användaren. Lagergången öppnas när körkommandofunktionen väljs, varpå vagnarna automatiskt körs i önskad riktning. Sedan kan den auktoriserade personalen ta ut varan från hyllan eller sätta in den där. Användarhanteringen är okomplicerad och kan ske med dator, smartphone eller platta. Dessutom kan systemstyrningen sömlöst integreras i befintliga affärssystem. 

 • Säker drift och åtkomst via RFID

 • Modulärt utbyggbart

 • Vid samma lagermängd krävs 40 % mindre lageryta; samma lageryta ger 85 % mer lagervolym

 • Elektronisk åtkomstkontroll för alla hyllrader med behörighetsminne

 • Ingen snubbelrisk eftersom skenorna är försänkta i golvet

 • Anslutning till ett befintligt affärssystem möjlig

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]