3D-MATRIX Solution® och Navette system

Förutom med det automatiska miniloadsystemet kan Navette även kombineras med vår revolutionerande och patenterade 3D-MATRIX Solution®, vilket innebär en ytterligare ökning av effektiviteten.

Tillsammans med multinivå-shutteln Navette på X-axeln används Navette-hissar och transportörsystem på Y- och Z-axeln. De Navette-systemkomponenter som används i lagersystemet är konstruerade så att de ska fungera i perfekt samspel, eftersom de konsekvent arbetar parallellt och oavhängigt av varandra. Anslutna transferplatser i stålkonstruktionen tjänar som buffert mellan ett flertal Navette-shuttles och Navette-hissar, alla med sin individuella åtkomst till lastbärarna. Detta möjliggör en sekvenserad utlagring till valfritt antal arbetsplatser, som är anslutna med hjälp av transportörsystemet, liksom också en lastoptimerad lagring.

Detta resulterar i en dynamisk och effektiv gods-till- person plockning, lagring, buffring och individuell sekvensering – allt i ett system. De hämtade varorna förs till de respektive anslutna plock- och distributionsplatserna.

[---Error_NoJavascript---]