farla_logimat.jpg

Allt finns med – från styrning till programvara!

LOGIMAT® kan användas som ett fristående system eller integreras i en automatiserad anläggning.

Som standard är den utrustad med en PLC-funktion. För den individuella konfigurationen finns flera styr- och programalternativ, baserade på logistikprogrammetWAMAS® från SSI SCHÄFER, som används över hela världen.

Från anslutning till ett överordnat ERP-system till artikelförvaltning och orderbehandling: Varje projekt bygger på en överskådlig och pålitlig standardlösning, som vid behov kan skräddarsys efter dina logistikprocesser med enkla tillägg. Lagerautomaten styrs med en pekskärm med ett självförklarande användargränssnitt.

[---Error_NoJavascript---]