Det flexibla lagersystemet med maximal integration

Cuby ger maximal tillgänglighet genom intelligenta och effektiva systemkomponenter. Lagershuttlesystemet består av ett ställage, minst en hiss och en shuttle per lagernivå. Därtill kommer serviceplattformarna samt styrsystemet och vårt logistikprogram WAMAS®.

Genom den optimala integrationen av hiss och shuttle med transportörsystemet i lagret och de anslutna gods-till-person-arbetsstationerna innebär systemet totalt en mycket attraktiv lösning för ett brett spektrum av tillämpningar inom olika branscher.

Systemkomponenterna är perfekt matchade och garanterar hög effektivitet med maximal tillförlitlighet. Samtidigt behåller du full frihet att utforma ditt ställagesystem – systemkomponenterna medger en flexibel expansion upp till 40 lagringsnivåer.

[---Error_NoJavascript---]