Effektiv plockning

Den konsekventa och ergonomiska implementeringen av gods-till-person-principen är en nyckelfaktor för högt kontinuerligt genomflöde ergonomiskt arbete. Det tydliga användargränssnittet underlättar plockarbetet genom Pick by Light och Put to Light-system. Plockplatserna kan konfigureras som Pick to Tote eller Pick to Bucket.
Genom dessa optimerade arbetsprocesser kan plockkvoten per medarbetare höjas upp till 1 000 plockningar per timme och felkvoten reduceras till nästan till noll. Arbetsstationen kan utföra alla lagerfunktioner: Plockning,varumottagning, returhantering, inventering samt andra artikelförvaltningsuppgifter.

[---Error_NoJavascript---]