Fördelar:

  • Helautomatiserat lagersystem för behållare och kartonger

  • Ökad energi- och kostnadseffektivitet

  • Excellent utrymmesutnyttjande genom dubbeldjup lagring

  • Mycket robust konstruktion i modulärt utförande

  • Hög genomflöde tack vare dubbelhiss option

  • Flexibel expansion upp till 40 lagernivåer

  • Enkel och ergonomisk service av shuttlevagnarna

[---Error_NoJavascript---]