Vertical Lift Module LogiMat®

Fördelar

  • Upp till 90 % mindre lageryta krävs jämfört med statiska lagerlösningar

  • Transporttiderna reduceras med över 70 %

  • Automatiserade processer och ergonomisk utformning höjer effektiviteten med mer än 20 %

  • Allt från en källa: från maskinvara och programvara till det välutvecklade eftermarknadskonceptet

[---Error_NoJavascript---]