Fördelar

  • Fördubblad processeffektivitet genom ”dubbelspel” med minimerade körtider

  • Integrerad sekvensering genom frikopplad transfer mellan Navette-shuttles och -hissar

  • Skräddarsydd lagerkonfiguration genom anpassat antal och arrangemang av Navette-shuttles, körnivåer och hissar upp en maximal höjd av 24 m

  • Flexibel och optimerad anslutning av arbetsplatser genom 3D-MATRIX Solution®

  • Hantering av och åtkomst till maximalt antal artiklar i en körnivå

  • Investeringssäker utbyggbarhet genom modulära och frikopplade komponenter

  • Internationellt beprövat lagersystem med maximal tillgänglighet

  • Energieffektivitet genom multinivå-shuttleteknik

[---Error_NoJavascript---]