Innovativ teknik

Standardsystemet-SCS består av fyra roterande karuseller, var och en förbundna med en automatisk lastnings- och losssningsenhet. De kompakta och utrymmesbesparande hyllarrangemangen möjliggör en kapacitet på upp till 6 000 lådor för ett standardsystem med fyra karuseller.
Varje systemmodul är i grunden ett automatiskt smådelslager baserat på standardlådor. De lådor som används är egentillverkade. De kan indelas i 8 olika fack och har en kapacitet på upp till 25 kg. Lagerplatserna betjänas av helautomatiska hissar med lastaggregat.
På vertikala och horisontella vägar transporteras behållare från lagerplatserna i de fyra gångarna och överför dem till det integrerade transportörsystemet (loopen). I denna loop transporteras lådorna till plockplatserna.

Den resulterande förbindningen av rörelserna möjliggör en fördubbling av hissarnas kapacitet jämfört med konventionella system. Dessutom kan påfyllningsprocesserna enkelt integreras i plockprocessen utan prestandaminskning.

Effektiv plockning

Den konsekventa och ergonomiska implementeringen av gods-till-person-principen är en nyckelfaktor för högt kontinuerligt genomflöde ergonomiskt arbete. Det tydliga användargränssnittet underlättar plockarbetet genom Pick by Light och Put to Light-system. Plockplatserna kan konfigureras som Pick to Tote eller Pick to Bucket.
Genom dessa optimerade arbetsprocesser kan plockkvoten per medarbetare höjas upp till 1 000 plockningar per timme och felkvoten reduceras till nästan till noll. Arbetsstationen kan utföra alla lagerfunktioner: Plockning,varumottagning, returhantering, inventering samt andra artikelförvaltningsuppgifter.

[---Error_NoJavascript---]