LMB_behälter_container_tablareinteilung.jpg

Lagerautomatfunktioner

Exklusiva lagerautomatfunktioner ger kompakta, robusta, säkra och ergonomiska lösningar

Lagerautomaten är utrustad med många standardiserade funktioner som eliminerar behovet av kostsamma uppgraderingar med tilläggsoptioner. Den konsekvent modulära designen gör lagerautomaten LOGIMAT® till en anpassningsbar lösning med hög investeringssäkerhet. Eftersom SSI SCHÄFER alltid använder komponenter med hög kvalitet, som till exempel den robusta kuggstångsdrivningen, utmärks systemet dessutom av låg förslitning och lågt underhållsbehov.

SSI SCHÄFER erbjuder ett flertal delvis exklusiva alternativ för skräddarsydd uppbyggnad av er LOGIMAT® exempelvis:

  • LOGITILT lutningsmekanism för ergonomisk plockning av gods och reducering av greppdjupet

  • ·Tack vare LOGIWORK kan arbetsbordet anpassas till användarens kroppslängd

  • Behållarserien LMB som tillbehör för fackindelning, optimerad för tråghöjden 800 mm för maximalt utnyttjande av lagerytan

[---Error_NoJavascript---]