Schäfer Karusellsystem

Maximal ekonomi
1 000 plockningar per timme, 50 procent högre lagertäthet och ett modulärt systemkoncept gör Schäfer Carousel System till din anpassningsbara och intelligenta lösning för orderplockning med hög prestanda och maximal ekonomisk effektivitet.

SCS är idealisk för hantering av smådelar och produkter med medium till låg omsättningshastighet. Dit hör farmaceutiska produkter, kosmetik, elektronikkomponenter, medier, livsmedel samt standardkomponenter och smådelar.


SCHÄFER CAROUSEL SYSTEM: HÖGEFFEKTIV LAGRING OCH PLOCKNING PÅ MINSTA MÖJLIGA YTA

Standardsystemet-SCS består av fyra roterande karuseller, var och en förbundna med en automatisk lastnings- och losssningsenhet. De kompakta och utrymmesbesparande hyllarrangemangen möjliggör en kapacitet på upp till 6 000 lådor för ett standardsystem med fyra karuseller.
Varje systemmodul är i grunden ett automatiskt smådelslager baserat på standardlådor. De lådor som används är egentillverkade. De kan indelas i 8 olika fack och har en kapacitet på upp till 25 kg. Lagerplatserna betjänas av helautomatiska hissar med lastaggregat.
På vertikala och horisontella vägar transporteras behållare från lagerplatserna i de fyra gångarna och överför dem till det integrerade transportörsystemet (loopen). I denna loop transporteras lådorna till plockplatserna.

Den resulterande förbindningen av rörelserna möjliggör en fördubbling av hissarnas kapacitet jämfört med konventionella system. Dessutom kan påfyllningsprocesserna enkelt integreras i plockprocessen utan prestandaminskning.

Effektiv plockning

Den konsekventa och ergonomiska implementeringen av gods-till-person-principen är en nyckelfaktor för högt kontinuerligt genomflöde ergonomiskt arbete. Det tydliga användargränssnittet underlättar plockarbetet genom Pick by Light och Put to Light-system. Plockplatserna kan konfigureras som Pick to Tote eller Pick to Bucket.
Genom dessa optimerade arbetsprocesser kan plockkvoten per medarbetare höjas upp till 1 000 plockningar per timme och felkvoten reduceras till nästan till noll. Arbetsstationen kan utföra alla lagerfunktioner: Plockning,varumottagning, returhantering, inventering samt andra artikelförvaltningsuppgifter.

SCS är ett skalbart och modulärt standardsystem och kan därför levereras med kort varsel, snabbt anpassat till dina individuella behov och omgående klart att användas. Detta garanterar korta installationstider och en långsiktig investeringssäkerhet. När dina kapacitetsbehov växer, växer också SCS genom installation av ytterligare moduler eller enstaka lagergångar.

Den konsekventa och ergonomiska implementeringen av gods-till-person-principen är en nyckelfaktor för högt kontinuerligt genomflöde ergonomiskt arbete. Det tydliga användargränssnittet underlättar plockarbetet genom Pick by Light och Put to Light-system. Plockplatserna kan konfigureras som Pick to Tote eller Pick to Bucket.
Genom dessa optimerade arbetsprocesser kan plockkvoten per medarbetare höjas upp till 1 000 plockningar per timme och felkvoten reduceras till nästan till noll. Arbetsstationen kan utföra alla lagerfunktioner: Plockning,varumottagning, returhantering, inventering samt andra artikelförvaltningsuppgifter.

 • Kombinerat sorterings- och plocksystem

 • Gods-till-person-plocksystem (låg bulleremission)

 • Optimalt ytutnyttjande

 • Enorm effektivitetsökning

 • Optimalt materialflöde, kortare orderledtider

 • Högdynamiskt system på minsta möjliga utrymme

 • Nollfelsplockning

 • Konsistent in- och utlagringseffektivitet oberoende av fyllnadsnivå (>250 in/utlagringar per timme)

 • Maximalt skonsam produkthantering

 • Låg energiförbrukning och förslitning

 • Utomordentlig integrerbarhet och kompatibilitet hos systemet

 • Innovativ lagerteknik för ökad lagertäthet

 • Lagerföring i realtid

 • Övervakning av utgångsdatum

 • Batchspårning

 • Maximal tillförlitlighet och tillgänglighet

SCHÄFER KARUSELLSYSTEM

Hantering av produkter med medium till låg omsättningshastighet.

SCS plocksystem

Med plocksystemet SCS ökar plockprestandan med en factor mellan 6 och 10 samtidigt som felfrekvensen sjunker till noll. En multifunktionell arbetsstation möjliggör plocknings- och lagringsoperationer att koncentreras till ett ställe. Arbetsstationerna är designade inte bara för mottaget gods och artikelplockning, utan också för returgodshantering. Pick-to-bucket optionen möjliggör plockning och transport av godset via en bandtransportör till orderbehållaren vid en central packningsstation. För skrymmande, tunga eller bräckliga produkter erbjuds pick-to- tote optionen. Antal produkter visas genom ettpick-by-light system. Godsets destination visas också för operatören. Byte av orderbehållarna sker helt automatiskt.

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]