Specialbehållare

Behållare i specialstorlekar – för dina unika produkter 

Ofta passar vissa speciella komponenter eller produkter inte in i standardiserade eurobehållare. Produkterna är antingen för stora eller för små. Cut & Weld-behållarna från SSI SCHÄFER är här den perfekta lösningen. Vilken form och storlek dina produkter eller komponenter än har kan vi tillverka en lämplig behållare åt dig.

Beroende på vilken specialstorlek som önskas kan antingen delar skäras ut ut från vår grundbehållare eller flera behållare sammanfogas genom spegelsvetsning för att skapa en ny behållare. Som standard tillverkas behållarna av stål, polypropen eller polyeten. På förfrågan kan de också levereras i ett elektriskt ledande material, som skydd mot statisk elektricitet (ESD). 

Robusta behållarsystem trots svetsfogar

Vid normal användning har de svetsade behållarna samma bärförmåga som standardbehållarna. Svetsfogens stabilitet motsvarar ca 90 procent av behållarmaterialets hållfasthet. Detta gäller även när ESD-material används. Behållarna bevarar trots svetsfogen sin funktionalitet när det gäller stabilitet, stapelbarhet, automatiseringsbarhet och lång livslängd.

Behållarnas design, konstruktion och statik kräver särskild noggrannhet. Vi ger dig gärna råd om alternativ och storlekar. Vår flexibla produktionsteknik tillåter produktion av specialbehållare redan i små serier från 50 lådor och 100 behållare eller ställ. I vår egen modellverkstad tillverkar vi prototyper för praktiska test. 

Fördelar:

  • Tillverkning av specialbehållare, individuellt anpassad efter dina behov

  • Av stål, polypropen, polyeten, eller elektriskt ledande material (ESD)

  • Behållare med hög bärförmåga trots svetsfogar

  • Heltäckande support 

ЗАГРУЗКА

GENERAL CATALOG IN ENGLISH

Warehouse, order-picking and transport containers 

6.9 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]