Tablar

Praktisk tablar i lagring av olika lastbärare 

Tablar med specifika egenskaper krävs ofta i automatiska smådelslager och för transport på transportörsystem. Tablarer från SSI SCHÄFER år utformade för kunna ta alla lastbärare av plast, stål och kartong vilkas yttermått är mindre än den för det aktuella lagersystemet fastställda storleken. Detta gör att de kan inlagras direkt.

 

En av de stora fördelarna med polypropenplasten är att tablaren är resistent mot de flesta syror, oljor och alkalier. Materialet har dessutom en ljuddämpande verkan när tablaren används på transportörsystemen. Det gör att tablarer kan transporteras med lågt buller.

TABLARER ÄR AVSEDDA FÖR TRANSPORT AV OLIKA LASTER

På tablaren transporteras föremål av plast, stål och kartong.

  • Tablar med lådindelning för både automatiska och manuella processer (materialet kan återvinnas fullständigt)

  • Låg ljudnivå på transportörer

  • Hög formstabilitet

  • Lämpar sig för system med lyft-, grip- eller dragteknik

  • Flexibel och skyddad placering av streckkoder eller RFID-taggar

ЗАГРУЗКА

GENERAL CATALOG IN ENGLISH

Warehouse, order-picking and transport containers 

6.9 MB

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]