Cut & Weld

Cut & Weld – för specialanpassade förpackningar 

Många produkter kräver på grund av sin form och sina dimensioner förpackningsenheter i specialstorlekar. Cut & Weld-behållarna från SSI SCHÄFER är den perfekta lösningen. Beroende på vilken specialstorlek som önskas – liten eller stor – kan antingen delar skäras ut från SSI SCHÄFERs grundbehållare eller flera behållare sammanfogas genom spegelsvetsning för att skapa en ny behållare. 
Som standard tillverkas behållarna av stål, polypropen eller polyeten. På förfrågan kan de också levereras i ett elektriskt ledande material, som skydd mot statisk elektricitet (ESD). 

Hög stabilitet i svetsfogen

Vid normal användning har de svetsade behållarna samma bärförmåga som standardbehållarna. Svetsfogens stabilitet motsvarar ca 90 procent av behållarmaterialets hållfasthet. Detta gäller även när ESD-material används. Behållarna bevarar trots svetsfogen sin funktionalitet när det gäller stabilitet, stapelbarhet, automatiseringsbarhet och lång livslängd.
Behållarnas design, konstruktion och statik kräver särskild noggrannhet. Vi ger dig gärna råd om alternativ och storlekar.

Fördelar:

  • Tillverkning av specialbehållare, individuellt anpassad efter dina behov

  • Av stål, polypropen, polyeten, eller elektriskt ledande material (ESD)

  • Behållare med hög bärförmåga trots svetsfogar

  • Heltäckande support 

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]