Fördelar:

  • Högexakt positionering av produkterna

  • Hög stabilitet tack vare lodräta väggar med ribbor

  • Slät botten garanterar förflyttning utan störningar på transportbanden

  • Inget behov av en extra insats

  • Transport - och lagerskador undviks

  • Kostnaderna för engångsförpackningar minskar

  • Saknade delar identifieras med en blick

  • Lyftkanaler och centreringshål stöder horisontella och vertikala grepp med automatiska enheter och robotar

[---Error_NoJavascript---]