Specialtillverkade insatser

Specialtillverkade insatser: för artiklar med olika form

Individuella förpackningsinsatser för optimalt produktskydd 

Små eller medelstora serier behöver inte nödvändigtvis leda till höga förpackningskostnader. De specialdesignade insatserna från SSI SCHÄFER är lämpliga för artiklar med olika form, som till exempel bara behöver centreras och inte fixeras. 
Insatselementen från SSI SCHÄFER är modulära och delar in behållarna i mindre delar. Alla individuella mått är möjliga. Insatserna kan tillverkas med volymvikter från 15 g/m3 till 200 g/m3. Dessutom finns det praktiskt taget inga gränser för vilka former och material som kan användas. Vi kan leverera lösningar i skumplast, dubbelväggig plast eller wellpapp. Materialen finns i antistatiskt utförande eller med ESD-skydd. 

HÅLLARINSATSER: SPECIALBEHÅLLARE FÖR AUTOMATISERAD HANTERING OCH MATERIALFÖRSÖRJNING

  • Högexakt positionering av produkterna

  • Hög stabilitet tack vare lodräta väggar med ribbor

  • Slät botten garanterar förflyttning utan störningar på transportbanden

  • Inget behov av en extra insats

  • Transport - och lagerskador undviks

  • Kostnaderna för engångsförpackningar minskar

  • Saknade delar identifieras med en blick

  • Lyftkanaler och centreringshål stöder horisontella och vertikala grepp med automatiska enheter och robotar

HUR KAN VI HJÄLPA?

[---Error_NoJavascript---]