pallstaell.tif

Pallagring/Storlastbehållare

Pallagring/Storlastbehållare     

  • Mobila pallställ: speciellt bärkraftiga och flexibla hyllsystem

  • Rullfackshyllor för pallar: smart lagring enligt first-in-first-out principen

  • Kanallager: för ett fåtal artiklar i stora volymer

  • Höglager: för ännu mer lagringskapacitet och optimalt platsutnyttjande

  • Staplingskranar och shuttle-system för pallar: helautomatisk pallhantering

[---Error_NoJavascript---]