Picture of pallet racking at QuantiParts

Erfarenhet, global organisation och referenser från hela världen

Du får allt från oss som en färdig lösning, från design, den statiska utformningen av systemet, konstruktionen till produktionen. Våra stålkonstruktioner erbjuder individuella lösningar som utnyttjar tillgängligt utrymme och andra förutsättningar optimalt. De uppfyller även de snävaste toleranser och bildar en säker grund för maximalt kapacitetsutnyttjande av de automatiska systemen.

Våra internationellt erfarna projektledare utvecklar unika lösningar, exakt anpassade efter dina behov. SSI SCHÄFER garanterar dig en integrerad och systematisk planering och en pålitlig implementering. Dessutom svarar oberoende kvalitetssäkringinspektörer för att produkten överensstämmer med våra strikta kvalitetsnormer. 

[---Error_NoJavascript---]